Avocat – Vasileios Kongalidis

Avocat Vasilis Kogkalidis – Kavala – Thassos

Compania
Firma de avocatură KPK LAW a fost înființată în luna iunie a anului 2006, având sediul în Kavala. Fondatorii, asociați și administratori ai firmei sunt Anastasios Koimtzidis, Marios Paparallis și Vasilios Kogkalidis. Principalul nostru obiectiv constă în apărarea eficientă a clienților noștri, având mereu ca ghid respectarea Codului Deontologic al Avocaților.

Domenii de activitate
Principalele domenii de activitate ale companiei includ Dreptul Afacerilor, Dreptul Bancar, Dreptul Penal cu accent pe Criminalitatea Economică, Dreptul Administrativ cu accent pe Dreptul Fiscal și Achizițiile Publice, Dreptul Medical și Dreptul Civil cu accent pe Dreptul Proprietății.

Scopul
Scopul nostru constă în abordarea personalizată a clienților noștri și în găsirea rapidă a soluțiilor, în colaborare cu o rețea extinsă de avocați în Grecia și în străinătate, precum și cu profesioniști specializați din alte domenii științifice (experți fiscali și contabili autorizați, medici legiști, ingineri).

Curriculum Vitae – Romanian

Este membru al Baroului din Kavala din anul 2003 și avocat în cadrul Curții Supreme din 2017.
A absolvit Facultatea de Drept a Universității Aristotel din Salonic în anul 2000, obținând calificativul “foarte bine”.

Deține diplome de masterat (LL.M.) de specializare de la Universitatea Ruprecht Karls din Heidelberg, Germania (2002), unde a elaborat lucrarea sa de master referitoare la dreptul Societății Europene, și de la Universitatea Democritus din Thrace, Departamentul de Drept Comercial (2003), unde a elaborat lucrarea sa de master referitoare la Dreptul Pieței Financiare. Este specializat în Drept Comercial, cu accent pe Dreptul Afacerilor, Dreptul Civil și Dreptul Penal Economic.

Este consilier juridic pentru companii anonime de vârf din regiune, inclusiv pentru cele listate la Bursa din Atena.
De asemenea, în calitate de avocat în litigii, a gestionat cu mare succes cazuri civile și comerciale, cum ar fi procedurile de faliment împotriva băncilor, exercitarea drepturilor deținătorilor minoritari ai unei societăți anonime, cereri de numire a unei administrații interimare pentru persoane juridice și a reprezentat companii multinaționale în instanțele elene, inclusiv în sectorul petrolier, printre altele.

Vorbește fluent ca limbi de lucru germana, engleza și spaniola.
https://www.linkedin.com/in/vasilis-kogkalidis-07638356/

DOMENII DE EXPERTIZĂ:
Drept Comercial
Dreptul Afacerilor
Drept Civil
Drept Penal Economic

Curriculum Vitae – English

Company
The law firm KPK LAW was established in June 2006, with its headquarters in Kavala. The founders, associates, and administrators of the firm are Anastasios Koimtzidis, Marios Paparallis, and Vasilios Kogkalidis. Our main objective is the effective defense of our clients, always guided by the adherence to the Deontological Code of Lawyers.

Areas of expertise
The main areas of activity of the company include Business Law, Banking Law, Criminal Law with a focus on Economic Crime, Administrative Law with an emphasis on Tax Law and Public Procurement, Medical Law, and Civil Law with a focus on Property Law.

Purpose
Our goal is to provide personalized attention to our clients and to find quick solutions, in collaboration with an extensive network of lawyers in Greece and abroad, as well as specialized professionals from other scientific fields (certified tax and accounting experts, forensic doctors, engineers).

He has been a member of the Kavala Bar Association since 2003 and a lawyer at the Court of Cassation since 2017.
He graduated from the Faculty of Law at the Aristotle University of Thessaloniki in 2000 with a grade of “very good.”

He holds specialized postgraduate degrees (LL.M.) from the German University Ruprecht Karls Universität Heidelberg (2002), where he completed his postgraduate thesis on the law of the European Societas, and from the Democritus University of Thrace, Department of Commercial Law (2003), where he completed his postgraduate thesis on Securities Law. He specializes in Commercial Law, with an emphasis on Business Law, Civil Law, and Economic Criminal Law.

He is a legal advisor to top anonymous companies in the region, including those listed on the Athens Stock Exchange.
Also, as a practicing lawyer, he has successfully handled civil and commercial cases, such as bankruptcy proceedings against banks, exercise of minority shareholder rights of a public company, applications for the appointment of temporary administration for legal entities, and has represented multinational companies in Greek courts, including those in the petroleum sector, among others.

He speaks German, English, and Spanish fluently as working languages.
https://www.linkedin.com/in/vasilis-kogkalidis-07638356/

AREAS OF PRACTICE:
Commercial Law
Business Law
Civil Law
Economic Criminal Law

Map

Scroll to Top